4.5K

Amir Tataloo - Afee

00:00
00:00
افزودن به لیست پخش
تکست آهنگ
Equalizer version Karaoke version

یک یک دو ، من این بالا با یه اِسنایپِرَم ، هشت
که مغزتو نشونه گرفته
( یک یک دو دو)
ببین ، این تنها راهِ نجاتته
اسلَحتو بذار زمین بیا بیرون (هشت)

من عینِ مارم تو لونه،من عین مارم تو لونه
نیش میزنمت آدم کوتوله،نیش میزنمت آدم کوتوله
من جِنَم آدم کدومه؟ من جِنَم آدم کدومه؟
شاخ بشی اصلاً پام هم تو کونت
آ ، یه افعی شدم که نیشش توئه یواش
یهو میزنه بهت و چرکیه خونت خوبه براش (خوبه براش)
یه پیشنهاد دارم واست ، من که دارم میام خونه نباش
جلو من قَد علم نکن که نتونستن از تو کونده تَراش ( کونده تَراش )
آ ، نمیخوام بِرَم بهشت به زور،نه!
من خایِمال نشدم به عشقِ پول
اما خب تَهش وحشی شدم
شیطون هم اولش فرشته بود ( شیطون هم اولش فرشته بود )
هوشَه
آ ، شب که میشه برقم وصل میشه
عینِ وَمپایِرا (عینِ وَمپایِرا)
عین وَمپایِرا (عینِ ومپایِرا)
بگو یه تنِ قوی بیاد که
من ارضا نمیشم با یه راه ، نه !
ارضا نمیشم با یه راه!
آ،شب که میشه زمین مالِ منه
(شب که میشه زمین مالِ منه)
منو صدا کن سرمایه دار
(منو صدا کن سرمایه دار)
زندگیو لاتی میخوام
با کارام ، صد دفعه رفتم پایِ دار
آ آ آ ، ولی خوب میدونه اینو طبیعت که من
باعث میشم اونا تربیت بشن
دوست هم نداری که حقیقت بگم
چون ، کیریه سلیقت یه کم
شبیه عزرائیلم شبیه قتل
من یه اسلحه ام رو شقیقت
یه مُسَلسَلَم جلو روت
دووو رَدَری رَدَری رَدری رَد

چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم
چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم

گوش ها را باید شُست !
یِع ، قرنِ ما ، مُبصِر اگر نداشت ، مُفسِد کمتر بود.
( مُفسِد کمتر بود )
قرنِ ما ، مُبصِر اگر نداشت ، مُفسِد کمتر بود …

زُل میزنم به آیِنه
آینه باهام حرف میزنه
الکل داره منو به گا میده
تو خونه هِی ظرف میشکنه
تو خونه هِی ظرف میشکنه
تو خونه هِی ظرف میشکنه
آ آ آ ، آره من جون میگیرم با شیکَستَن
درست جایی میخوری ازم که فکر میکنی باز نیشَستَم
من جاودانه ام نمیشه نباشم
این تویی که میشه نباشی اصلا
هِع هَه ، ببین من به این کره یِ خاکی وصلم
عه عه عه ، اگه یه موقع هم بِرَم قوی تر میام
تو هم با من خوب میشه سلیقت بیا
من نیستم شبیه قبلیا
اگه من برم هم ، یه منِ شدیدتر میاد
نذار مقدمه بچینم
من رو اون انگشتری که فکر میکنی مقدسه نگینم
موظفم شَهرو از توئه مارمولک پاک کنم و موظفه به اینم
تو مداد نوکی ، من پاک کُن ام
شده بمیرم نمیبازم فایت و نه !
حقیقتا رو مشخصه که میگم
شبیه معجزه ام , شبیه صبر
من شبیه شیرَم ، شبیه بَبر
یه مارم از تو سوراخ میزنم
امیر رفتنی نی ، بیخود میکَنی قبر

چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم
چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم

اینو دست و پاشو ببندین بُکُنینش صندوق عقب !
ببین ، صندلی عقب نه ، صندوق عقب !
هی ، دستبَندِشو از پشت بزن
قَپونی ، قَپونی !

شب ها بال هام اگه باز میشد
سال ها اگه پاز میشد
میزدم از پنجره بیرون ، من خوب بلدم که بازیشو
بال هام یه روز باز میشه و جون میگیرم با آتیشِتو
توام دلت برام آب میشه
خب من سه راه میرم تو فابریکِش کن

من کفِ رپِ فارس ، سِرامیکم هَه ! (سِرامیکم هَه )
خالی میبندن که فامیلَمَن !
بذار بیخود کتابی نگم ، روراست خرابت میکنم کتامینَم من
امیر اومده که بِگاد (بِگاد) ، خبر موثقه که بازم
اونا باید تو شهرشون آره ، ازم مجسمه بسازن
من از همه بهترم و دورم دافا مشخصه که نازن
آره خب کوک تره از بقیه ، مُسَلَمه که سازَم
آره یه روزی گُنده بود ، میگه بلند میشه از کُنده دود
ببین کُنده نه کونده این کُلِتون
بِپا نمیسازه گُل به کون
جنسا رو قاطی زدی
نفهمیدی به کی مالیدی
توهمِ لاتی زدی
خودتو از چند جهت ، بدنی اجتماعی فکری گاییدی
کیر ما هم نیستی بدون ، فکر میکنی لاتی ولی !
پوززز…زِکی زاییدی !
نگو رَدیم آخه ما متاسفانه قبولیت هم دیدیم
خرخونِ خایمالی خودتی ، صبرت بالاست
اما با این صبوریت هم ریدی
خودت عن، پَهلوییت هم کیری
من تیریپَم گَلویی شمشیری
شما ولی لات الکی
لات بازی از رو شیکَم سیری
همتون یهو در میرین
تا یکی یکیتونو یه خَراش بده
سیبیل دَن گُتَن سِپَر اولماز
اون سیبیلا رو بتراش بِره !

چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم
چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم

اِ ، این درخته پُره کلاغ شده ، از وقتی کَرده جغدش کوچ
طرف از کصِ ننش اومد با مشتِ گِرِه اما بود جفتش پوچ ، هِه !
منم اگه کیرم میکردن فازم عقاب ، واقعیتم گنجشک بود
هَع ، من جلو تو خدایِ موزیکم ، ازم معذرت بخواه کصکش زود ، عه !
سلطانی برازندمه ، من صَدر رو هیچ موقع به هیچکَس ندادم
اینا هَمَه رو یه جور گاییدمشون که صدا سروش هیچکَس درارن
طرف با پولِ دَدی اروپاست ، حالا شده خود ساخته و بی کَس برا من
هِررر ، همه جارو باختن ولی ، میگن حتی یه دونه شیکَست ندارن
تو بگو زدی ما میگیم کِی ؟
فازِ گَنگی ولی با گِریم هِی !
قبلا گفتم حواست نبود ، دستِ گُندَتونَم ما میدیم تِی !
اون که اوب داره آلیاژش
آ ، بذار تخمام باشه توپِ والیبالش
آ ، خودش تَهِ مادرجنده هاس
ولی تو زِر زدنه عالی کارش
آ ، با زیدِ عینِ پاریکالِش
آ ، میشن ضربدر دو خَز رادیکال زشت
آ آ ، صدا موتور گازی میده ، اما میکُنه با خودش با این حال عشق!
مردمو قضاوت میکنن
چون فکر کردن هستش ، در واقع سخت
هَع ، من قاطی اینا یه سوزن تَه گِردَم ، که گیر کرده تو انبارِ نخ
بس لاشخوری اینجا نفس کِشیده ، هَنو عن میچِکه از لایِ سقف
بس دروازه بانِ کصِ مردم شدن ، درومد پیتِرچِک از پایِتَخت
آقا من دیگه رَد دادم !

چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم
چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تَتو کردم

باید اینا رو قطعِشون کنیم عینِ سرِ شومبول
هِه ، ختنه !
ما سَر درِ سازمان مِللمون فقط همین یه متنه
که حاجیمون تتل سلطان خودشه ، شیر خَرِشه لامصب
هیچکی نمیرسه به پام اصلاً
ژنراتور روشن میشه با مغزم
اِنقده خوبم که انگار رو کاغذَم
لَش اما با نظمَم
ببین ، ژنرال منم اما بامَزَم
ولی بترس تو با این حال ازم
تو اصن قاطیِ ما نمیشی نه ، راهتَم اگه بدیم ما بر فرض
چون به ما نمیخوری آدم خَز
بگو یا تتل ، به جا یا ابلفضل
میخندم بهت بِپا یابو وَرِت نداره
عه ، بِپا همون که آوردت بالا ، یهو پا رو سَرِت نذاره
اِنقده ذلیل شدی رو، سَرِت زنت سواره
تو با ما ارتباط نمیگیری ، تنها راهِ مغزِ عنت فراره
ببینم ننه کص پاپیونی
شاد شدی که تتل رفت دَدَر ؟! ها ؟!
دیدی که نرفته برگشتم آخه ، آبجیت شده بَدسفر
ما خودمون تو اکیپ کوروش داریم ، پس نمیندازیم فَروَهَر ، نه !
ما هرچی که بخوایم میسازیم
با آهنگ میسازیم اسب از خَر !

همونجوری که اون بدبختو سَلاخی کردی ، دونه دونه ناخوناتو میکَنَن !
همونجوری که از ریشه زدیش ، از ریشه میزَنَنِت !
این قانونِ طبیعته !
قانونِ طبیعتو , نمیشه ازش فرار کرد !
قانونِ طبیعتو ، نمیشه ازش فرار کرد !
( نه ، نمیشه ازش فرار کرد ! )
راستی ، تو طبیعت همه چی هست !
فقط کافیه یکی باشه که چیزایِ مختلف و بذاره سرِ جاهای درست
ببین ! من همونَم که چیزایِ مختلف و میذاره سرِ جاهای درست ! هِه !
من همونَم که چیزایِ مختلف و میذاره سرِ جاهای درست !
پس بهم احترام بذار
پس بهم احترام بذار
[ مامورِ مخصوصِ حاکمِ بزرگ ، احترام بگذارین ، احترام بگذارین ! ]

چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تتو کردم
چقد تیره و تارَم ، چقد بی کَس و سردم
چه زهری داره حرفام ، یه اَفعی تتو کردم
(تتو کردم ، تتو کردم … )

User Comments

User Comments
 • R
  Redis 66
  0
  2 ماه قبل
  reply

  ووووووااااای های بود مهشره کلا اهنگ هات بهترینن

 • T
  Tataloo
  0
  3 ماه قبل
  reply

  سلطان رپ خودتی سلطان ♥️

 • A
  AMIRHOSSEINROSTAMI
  2
  6 ماه قبل
  reply

  ما سر در سازمان ملل مون فقط همین یه حرفه حاجیمون تتل سلطان خودشه شیر خرشه لامصب

 • R
  Reihane
  1
  6 ماه قبل
  reply

  ما سر در سازمان ملل مون فقط همین یه حرفه حاجیمون تتل سلطان خودشه شیر خرشه لامصب

ورود عضویت

ایمیلی که با آن در سایت عضو شدید را وارد کنید ,ما لینکی برای تغییر رمز عبور شما ارسال خواهیم کرد.اگر در اینباکس ایمیل ما را پیدا نکردید پوشه اسپم ایمیل خود را بررسی کنید