4.3K

Amir Tataloo - HaramSara

00:00
00:00
افزودن به لیست پخش
تکست آهنگ
Equalizer version Karaoke version

اَعوذُبِالله ، منم شیطانِ رجیم …
عشق که پولی باشه ، آدمای فقیر تنها میمونن و آدمای پولدار میوفتن به فکرِ حرمسرا !
نمیکردی کاش منو صدا
(میوفتن به فکرِ حرمسرا)
(نمیکردی کاش منو صدا ، اَه )

آاا ، زمین یه حرمسراس امّا تو این حرمسرا
وقتی پُره جنده میشد ، معلم ساختم از صبا !
تو بگو جِر ، بگو پاره ، بگو جنگ ، من هستما ،
تنها رفتیم همه جا ولی اونا یهو ریختن‌ بد مَصبا !
تو همین حرمسرا ، نَنمون کلفت بود !
منم که بچه بودم و میگرفت بغضم زود !
بابا معتاد شد و رفت ، یهو هیز شد عموم !
بزرگ شدیم امّا فیریکش خب مونده کلا روم !
صاحب حرمسرا ، یه شیخ از خامنه بود !
جوونارو تشنه میذاشت که بشن حامله زود !
گرون که باشه همه چی ، جوش میخوره معامله خوب !
با فقر و ترافیک و دزدی ، شدن عاملِ دود

پول که نباشه بگو به چه درد میخوره بابات پَه ؟!
آخه خب تو دنیا مگه چندتا مثلِ آرات هَه !؟
هر چقدم‌ خوب باشی میمیری تو بی کِسی پَس !
وگرنه تو همون شهرستانا صدتا لیونل مسی هس !

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منمو درس ! منمو درس ! کلی درس زندگیو یه حس حرص !

منم و ترس ، نقض ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منمو درس ! منمو درس ! کلی درس زندگیو یه حسِ حرص !

گاهی تنها مرگ درمان است نیک گوش بسپار : تنها مرگ !
امّا برای رفتن بلیطی گران تر از ماندن نیاز است !
گاهی آنان که میمانند بلیط و پای رفتن نداشتند وگرنه میرفتند ! وگرنه میرفتند.

منم و کمبود که هزارتا فکر منفی به سرم زَدا !
انقده زده بالا ، اِنقده داغه مخم که فقط دلم میخواد یه حرمسرا !
منم و هیولای تاریکی ، منم و ابهام ، منو فکرِ ملیکا مونا و الهام !
منو کمرِ پُر ، داره میزنه عِه ، بیرون عَ چشمام ! پُع !
بس سَکو سینه دیدم خب فقط من از زنا !
مغز حرومم شده خودش یه پا حرمسرا !
توی صفحه م فقط از کُص شنیدم و از زِنا !
اینجا حتی بد آدمِ کص کشین موذنا !
مردمو بِگا بعد ، اِسلامو پله کن ، خودت
دنبال سکسی فقط ، حتی پشتِ تلفن !
خون بُکُن تو شیشه ، بعد قایِم شو پشتِ ریشت !
توی شهر ما هرکی عاقل شد ، کُشته میشه !
رییس حرمسرا ، رفتارا گاز انبری !
اِنقده درجا زدم که نفسم بازم برید !
مردا همه اسکناسی بی محتوا مثلِ ساسی !
دخترا همه سوراخ فوری همش پِیِ قصه سازی !
همه دنبال گولاخ طوری ، عشقِ برنامه عشقِ ماشین ! معلوم نی شوهر داره یا جنده ، حق داری دچارِ اشتباه شی !
اینجا عشقی نمونده که بیخودی چشم به راشی ! حتی بهت کار نمیدن خَره ، یه خورده زشت که باشی !
هرجا بری یه آدم مریض ، میبینی سَرِ پُسته آره !
اگه دنبال دادن نیستی ، پس گمشو کص خوارت !
خوب بمالی محبوبی ، عقب مونده ای اگه محجوبی !
ولی خودشون عقب ترینن ، طرز فکر دوره سلجوقی !

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منم و درس ! منم و درس ! کلی درسِ زندگیو یه حِسِ حرص !
منم و ترس ، نقض ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منم و درس ! منم و درس ! کلی درسِ زندگیو یه حِسِ حرص !

منمو چهارتا دیوارِ به هم گره خورده !
رو به روم انگاری ، هرچی دِله مُرده !
منو یه تنه ی خشک، یه میوه ی کهنه !
منو یه عِده دریده ی گنده !
منو فکرِ امضا تو پلیس !
ببین یه جو معرفت تو تو نیست !
منو نگرفتنِ حقم و غربت !
منو یه مُشت لاشی ، یه مُشت عشقِ شهرت

این تنم روحی نداره تو بیا چشمِ منم کور کن !
من خایشو ندارم خودکشیو ، تو منو مجبور کن !
صب تاشب ، عینِ شب تا صبح
همه روزا عین همن !
غُر میزنم عین ننم ! ببین این رَگَرو کِی بزنم !
از عشق و حال عُقم میگیره !
زندگی یه جور اجباری عنه !
پوچ شدن انگاری همه !
موزیک تنها دلداری منه !

من روزا رو خوابم ولی شب طَعمَمو بیا بچش‌ !
تو آلبومت رو عکسِ من ، دوتا شاخِ سیاه بِکِش !
معلوم نی چه مرگمه اصلا ، معلوم نی که فازم چیه !
کی این ترکیبو واسم چیده ! حال ندارم که بسازم دیگه !

هر کی اومد دوشیدو غیب شد ! شماره شو پاک کن بعد بگو گم کردی گوشیتو حیف شد ! ای بابا اینجوری که زشت شد !

تکراریه تصویرِ هر روز ! مغز رَدِ تعطیلت هم گوز !
هنو شبایِ ما سرده چرا ؟! میاد تو سال تحویلتم سوز !

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منم و درس ! منم و درس ! کلی درسِ زندگیو یه حسِ حرص !
منم و ترس ، نقض ، تند زدن نبض و استرس ! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس ! منم و درس ! منم و درس ! کلی درسِ زندگیو یه حسِ حرص !

آری ، من از هموطنِ خود دیدم ، تهمت و قتل و ریا !
چاقو از هم جنسِ خود خوردم نه از اَجنَبیا !
من از اسلام دیدم ، اعدام ، شلاق ، اجبار و تکرار !
من از پدر مادر خود دیدم طلاق و جنگ و استکبار !

آشنا که هست ، صداقت نيست !
اين سكوتم از رضایت نيست !!
دلِت خونِ ، چشاتم خيس !!
بغضت نوزده ، گریه هاتم بیست !!

نفسم هست !! هوا نيست !!!
هیچ نورى تو شبا نيست !!
تَنِ من هست ، صفا نيست !!
هيچى عينِ اَولا ، نيست !!

تازگیا شعر مینویسم ، خودکارم کافر میشه !!
ورقو که حرفشو نزن پُره فحش خوار مادر میشه !
چشاتو باز کن درست ببین چندتا داری آدم پیشت !
دور پُرِ گاوه با این فرق که اینجا ، میزنه گاوم نیشت !

میگفتم حرمسرا کارگر و بَرده میخواد !
بی پول که باشن ، مغز پدر مادر و بچه میگاد‌ !!
مُخ نمونه حیوون بمونی ، دُزدیَم راحت تره !!
هالو که باشی عزیزم ، خب میکنن راحت خَرِت !!
مدیر حرمسرا هر رو یه جور فاز میده !!
آره شدی خطرناک چون بالا رفته بازدیدِ !!
آشپزِ حرمسرا انگار پای گاز ریده !
تو قفسه ی موسیقی اسلحه به جا ساز چیده !!

آسمونو گرفتن ، دریارو طوفان کردن !!
خنده مُرده اینجا ، همه ایرانو توران سَردن !

گوسفندای گَله همه ، میوفتن تو دام بعدا !!
از گرگ میترسن امّا خب میزنه چوپان گردن !

قلب من تیر میکشه !! کیرم تو این داوری !!
امیدم به تَش‌ بود ! اینم از این آخری !
با این وضعیت ببین حق داری اگه کافری !
خبری نی دیگه از اون سرزمین مادری !

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس !! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس !! منم و درس ! منم و درس !! کلی درس زندگیو یه حِس حرص !
منم و ترس ، نقض ، تند زدن نبض و استرس !! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس !! منم و درس ! منم و درس !! کلی درس زندگیو یه حِس حرص !

ببین ! کِسی که قراره مثلا تو سی سالگی جنده شه ! چه فرقی میکنه از هجده سالگی دادَنو شروع کُنه یا مثلا از بیست سالگی ؟ تو حرمسرا با اعداد بازی میکنن که صورت مسئله رو پاک کنن !! وگرنه هر کار کنی و هروقت شروع کنی تَه بازی همونه !

عه ، باپول و اسکناس سینه هارو وا کردن
با بی پولی ولی خب شومبولِ مارو بستن !!
صد تا عضله هست از زیر پا تا گردن !!
ولی رو یکیش زومَن که نبینی بقیه رو اصلا !! هه !!
دخترای مملکتو میشه با پا رفت توشون !
کاری کردن که حتی زَده شی از بوشون !!
پسرای مملکتو میگیرن نفت روشون !!
که بزنه بالا نازک شه اَبروشون !!
بس که فضا بسته بوده , همه چیو تو کص دیدن !!
بس که معلما بَدن , بچه ها همه کص میخن !
حق مارو خوردن و بعد با پولمون پُز میدن ،
تا فشار روم نباشه که نمیکُنم دزدی من !!

میگفتم حرمسرا ، خب هور و پری میخواد !!
میدونی هوری پری رو ، مانتو روسری میگاد !!
پس بیا زوریش‌ کنیم ، ملت ازش زده شن !!
اون ورم که فیلم سوپر !! بعد از دهِ شب !!

اوه اوه جالب شد !!
آقای داروغه ، داداش چقد کاسب شد ؟
آمریکا بده چرا بَچَت داره پاسِشو ؟
چطور وسطِ شلوغی ، کرونا یهو غالب شد ؟ خداییا !!
حرمسرا رو ولش کن ، تو بگو زایشگاه !!
بگو یه زندون و مام موشِ آزمایشگاه !!
واسه ی مخ زدن باس بری دانشگاه !!
درس و مدرسه کجاس ؟ زیر تخمای شاه!

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس !! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس !! منم و درس ! منم و درس !!
زندگیو یه حِس حرص !
زندگیو یه حِس حرص !

منم و ترس ، حبس ، تند زدن نبض و استرس !! منم و یه صدا که میگه سفت بمونو بهش برس !! منم و درس ! منم و درس !! کلی درسِ زندگیو یه حِس حرص !
منم و ترس…

پس حرمسرا حقِ من است.
زیرا که من بزرگ شده ی آنم
من بزرگ شده ی آنم
یک یک دو دو هشت
خلاص!

User Comments

User Comments
 • R
  Redis 66
  2
  2 ماه قبل
  reply

  ووووووااااای افرین خیلی عالیه واقعا صدات بهشتیه خدایا چرا صدای من به خوبی تتلو نیست
  اها ببخشید اخع اگه منم صدای خوبی داشتم به انگشت کوچیکه تتل هم نمیرسیدم

 • J
  Jiaramini
  0
  4 ماه قبل
  reply

  پس حرمسرا حق من است زیرا بزرگ شده آنم😍🙏🏻❤

 • h
  hadisTatality
  0
  4 ماه قبل
  reply

  مردمو بگا بد اسلامو پله کن😩😩
  صدای حقیقت💖✨💎

 • L
  Lucifer_tatality
  0
  5 ماه قبل
  reply

  توی شهر ما هرکی عاقل شُد کُشته میشه

 • S
  Shayan
  0
  5 ماه قبل
  reply

  ♥😍

 • D
  Dami
  0
  6 ماه قبل
  reply

  ❤👏👀👑

ورود عضویت

ایمیلی که با آن در سایت عضو شدید را وارد کنید ,ما لینکی برای تغییر رمز عبور شما ارسال خواهیم کرد.اگر در اینباکس ایمیل ما را پیدا نکردید پوشه اسپم ایمیل خود را بررسی کنید