• Home
  • News
  • لیست موزیک های پخش شده در سال ۱۳۹۹

لیست موزیک های پخش شده در سال ۱۳۹۹

1 ماه قبل
775
0

موزیک های پخش شده امیر تتلو درسال ۱۳۹۹

موزیک بازی: پخش ۶ فروردین «۳:۲۲» دقیقه

موزیک جمعه ها:پخش ۱۱ فروردین«۷:۲۵»
دقیقه

موزیک گردن من ننداز:پخش ۲۰ فروردین
«۸:۵۶» دقیقه

موزیک درواقع:پخش ۳۰ فروردین«۹:۰۹» دقیقه

موزیک حرمسرا: پخش ۱۲ اردیبهشت
«۱۲:۰۱» دقیقه

موزیک خ*یه باقر:پخش ۱۶ اردیبهشت «۵:۵۵» دقیقه

موزیک مال من باش:پخش۲۱ اردیبهشت «۱۰:۲۰» دقیقه

موزیک من ۳: پخش۲۵ اردیبهشت«۲۰:۱۰» دقیقه

موزیک من به کم راضی نیستم: پخش ۱خرداد
«۱۰:۲۰» دقیقه

موزیک افعی: پخش۱۱ خرداد «۱۳:۳۱» دقیقه

موزیک شب ۲: پخش ۱۷ خرداد «۸:۰۸» دقیقه

موزیک مستر لوده: پخش ۲۸ خرداد «۹:۰۹» دقیقه

موزیک احترام: پخش ۸ تیر «۹:۰۰»دقیقه

موزیک کی مثل من: پخش۱۴ تیر «۸:۰۸» دقیقه

موزیک اون دیگ نمیتونه: پخش ۲۰ تیر «۱۰:۲۰» دقیقه

موزیک خانم وزیری: پخش ۲۷ تیر «۷:۲۷» دقیقه

موزیک امیر تتلو: پخش ۳۰ تیر «۷:۰۹» دقیقه

موزیک عجب ۲: پخش ۱۳ مرداد «۸:۱۷» دقیقه

موزیک یه سرم به ما بزن: پخش۱ شهریور «۱۰:۳۳» دقیقه

موزیک جوجه هنری: پخش ۱۶ شهریور «۲:۵۳» دقیقه

موزیک با تو ۲: پخش ۲۰ شهریور «۷:۴۸» دقیقه

موزیک بذار تو حال خودم باشم: پخش ۲۸ شهریور «۶:۲۴» دقیقه

موزیک هُلش: پخش۳۱ شهریور «۳:۲۸» دقیقه

موزیک الله: پخش ۹مهر «۵:۵۵» دقیقه

موزیک دل من هواتو کرده ۲: پخش ۲۵ مهر «۷:۰۸» دقیقه

موزیک میخوام: پخش۱۰ دی «۱۰:۲۰» دقیقه

موزیک من باهات قهرم: پخش ۲۳ بهمن «۷:۰۸» دقیقه

که مجموعه دقایق این موزیک ها در سال ۱۳۹۹، ۳ساعتو ۴۰ دقیقه میباشد.

User Comments

User Comments
ورود عضویت

ایمیلی که با آن در سایت عضو شدید را وارد کنید ,ما لینکی برای تغییر رمز عبور شما ارسال خواهیم کرد.اگر در اینباکس ایمیل ما را پیدا نکردید پوشه اسپم ایمیل خود را بررسی کنید