17.2K

Amir Tataloo - Ye Saram Be Ma Bezan

00:00
00:00

خیلی وقتا میشه از تنهایی به کوه رسید !
یه کوهِ صبر ! یه کوهِ سبز ! ( یه کوهِ سبز ! ) نمونَش همین الان !
( یک یک دو دو هشت )
مثلِ اون کوهی که ، از دور سبزه ولی کُلی سیاهی و مور و ملخ تو خودش جا داده و پُر از زوزه ی گرگ و ناله ی کفتار ، از دور بهت لبخند میزنه !
اون از تو خون گریه میکنه و تو از دور سبز میبینی !
پس ببین ! یه سِری چیزا از دور سبزه ولی از تو قرمزه و سیاه ! یه وقتا دوری باعث میشه فقط لبخندمو ببینی و دردام غمگینت نکنه ! وگرنه من همین الانش ! همین الان …

آ ، همین الان قلبِ من تند میزنه ، اِسمِت که میاد
تو خودت شعری و آهنگِ منی !
آخ چقدر دلم گرفته تو کجایی که باهام حرف بزنی ؟ هان ؟؟
همین الان حالَتام عوض میشه ، بحثِت که میشه حَرَکاتَم عصبی !
تو خودت دینی و ایمون ! تو خدایی خودت اصل و نسبی !

عِه ، یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

عِه
یه دو روزم بذار من باشم اصلاً دردِسَرت
عِه
یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره

آاا ، تو تکمیلِ اون جمله که گفتم دوری باعث میشه فقط لبخندَم و ببینی ، باید بگم که واقعاً ، برای رسیدن به هدف و ساختنِ آینده ، بعضی وقتا راه ها بَدجوری ترسناک میشه و من ، ترجیح میدم جاهای خطرناک عزیزم و نَبَرَم !

آدم , وسطِ یه مُشت دزد و وحشی ، الماسِش و نمیذاره رو میز !
میدونی هرچی یه چیز مهم تر باشه , موندنِ پیشِش سخت تره !

( اوه اوه اوه ، اَه )
یِپ ، من از همه بُریدم از همه کُلاً
چپیدَم تو اتاقِ لامصبِ خودم
بَسَمه دوییدن از همه پُرم
به چشمَم همه آدما ، مسخره شدن
من خودم پُرِ مُعضلَم
ولی خب دارم مسئله تورَم
من خودم دوست ندارم
تو ساکِ باشگام یدونه اسلحه کُنَم
هِه ، خودم که مقصدَم بُن بَسته
خراب نمیکنم مقصدِ تورَم
هِه ، آره خودم خواستم تنها باشم
چون یکمی خستمه گُلم
خسته از این شب بیداریا
خسته از این کوفتِگیا
خسته از این زهرِماریا
بذار حالَم خوب شه بیا

آخه ، دوست ندارم فازِ بَد بِدَم
من و این طور ببینی
این میزِ بَد جاییه الان اصلاً , خوب نی
این دور بِشینی
ولی خب هر ازگاهی ام یه سَرَم به ما بزن
یه طرف اگه نبودِ تو باشه ، یه طرف جنازه من
هِه ، من بی تو یه شیرِ مریضَم و اَشک ، نمیشه نریزم
تو این مدت نبودنِ تو هرشب ، یه نیش به من میزد
یه سَرَم به ما بزن ، بذار تموم بشه تَوَهُماتَم
تو واسه من یه فرشته ی پاکی ، ولی خب منَم خداتَم

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

تهِ تابستون که میرسه ، حتی دلِ دریا میگیره ؛ از اون همه آرامش و گرما که قراره تبدیل بِشه به طوفان و سرما !
خُب دریا که من باشم ، ماهی های توش میشَن تیکه های قلبم و ماهی ها باید بدونن دریا همیشه دریاست حتی اگه تابستون باشه ، حتی اگه زمستون ، حتی اگه یه سِری از ماهیاش بمیرن !
دریا همیشه دریاست …

عِه ، دلِ من دریاییه ، تو بِزَن ماهیاش و زنده بُکُش ( زنده بُکُش ، زنده بُکُش )
بِزَن یه زخمِ دُرُشت
تو بِزَن مرجانِش و جِر بِده و بِنداز جلوش ( بِنداز جلوش )
تو دَرار مروارید از صدفِش و بِهم بده فحش
دلِ من زندون داره ، تو بِزَن میله هاش و خَم بُکُنِش
تو بِزَن نیش به من و بعد بُکُن عشق
یا اصلا چیزی نگو ، چِشات میگه حرف و خودش ( خودش )
طبیعیه بُخوریم من و تو ، چِشم !

عِه ، تنِ تو قفلی داره ، قفل به رو هر کی وا نَکُن
بیرون که میری خودت و ، خب اِنقَده زیبا نَکُن
قشنگیات مالِ منه ، چشم غره هات مالِ همه
دلم میخواد که تو تنگِ تو دل از دریا بِکَنه
بَدَنِت پاکه ، تو این پاکی و دست خورده نَکُن
تو تَنِت روح داره ، توش و پُرِ مُرده نَکُن
گرمای تو مالِ منه ، حرارتِ من برا تو
هنوز تو داری واسه من ، طراوتِ اولت و

همین خونه با تو بهشته ، بی تو پُرِ حسِ لجن و گوه
همین فردا نَه همین الان ، من همین الان میخوامِت ، عجله کن !
یِکَمَم به ما بِرِس که بَد شدیم تو این دردا پیر
یه سَرَم به ما بزن که شاید باشه فردا دیر

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت ( دَردِسَرِت ، دَردِسَرِت … )

حالا همون کوهه که گفتم و می‌خوام بهش یِکم زوم تر نگاه کنی ، همون کوه و تو دلش و که بِکَنی به معدنِ طلا میرسی و هر چی تو تاریکی و تونِلِت بیشتر فُرو بِری ، طلاها بیشتر و هر چی شب تاریک تر باشه ، ستاره ها پُر نور تر میشَن !

میدونم که بزرگترین مشکلِ آدم ، ترس از تنهاییه !
امّا گنجی که دنبالش میگردی ، تو همون غاریه ‌که از رفتنِ توش میترسی !
پِع !
رو به روم راهِ شبِ ، پشتِ سَر ، درّه ی گرگ
رو لَبَم باز دوباره ، مُرد یه لبخندِ بزرگ
رو تَنَم زخمِ قمار ، تو سَرَم باد و هَوَس
میکِشَم با تو نفس ، تو بهشتَم با تو حتی تو قفس
اِ، رو تنِ شب بِنِویس ، شده با قطره ی خون !
تو بِزَن خط رویِ هیس ، تو بِکِش خط و نشون
رو همه شهر تو بریز ، نور و عشق از دل و جون !
بِزَن تو خطِ جنون ، تو بِزَن اصلا تو خاکی ولی خُب حَدُّ بدون !

عِه ، یه سَرَم به ما بزن بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

آدما کِی معنی پیدا میکُنَن !؟
روزی که بتونَن تو زندگیت مفید باشن !
من وقتایی که خوب باشم و هستم و وقتایی که نبودم ، بدون حتما نتونستم مفید باشم که نبودم !
یک یک دو دو هشت
تتل بِت !

نظرات کاربران

User Comments
 • R
  Redis 66
  2
  2 ماه قبل
  reply

  ووووووااااای الان غش میکنم چرا تو اینقدر صدات قشنگن چرا

 • M
  Mojtaba Tatality
  3
  5 ماه قبل
  reply

  👨‍🎤🤯

 • T
  Tataliti
  6
  5 ماه قبل
  reply

  چطوری یکی مثل تو وجود داره سجده🙇
  تو یک هدیه از طرف طبیعتی🎁
  که این جهنم قدر تو رو ندونست و تو رو درون خودش سوزوند و تباه کرد😞
  و حالا هم بعضی از کسانی که خودشون رو طرفدار تو صدا میزدن پشتتو خالی کردن و حتی بخاطر تو نیومدن داخل صفحه یوتویوبت😔
  اما سلطان اونایی که واقعا عاشق تو هستن هیچ وقت ولت نمیکنن😃

 • ا
  امیر۰۱۲۱
  2
  5 ماه قبل
  reply

  حاجیمون تتل سلطان شیر خرشه لامثب
  مثل همه اهنگا عالیییی

ورود عضویت

ایمیلی که با آن در سایت عضو شدید را وارد کنید ,ما لینکی برای تغییر رمز عبور شما ارسال خواهیم کرد.اگر در اینباکس ایمیل ما را پیدا نکردید پوشه اسپم ایمیل خود را بررسی کنید