16.7K

Amir Tataloo - Ye Saram Be Ma Bezan

00:00
00:00
افزودن به لیست پخش
تکست آهنگ
Equalizer version Karaoke version

خیلی وقتا میشه از تنهایی به کوه رسید !
یه کوهِ صبر ! یه کوهِ سبز ! ( یه کوهِ سبز ! ) نمونَش همین الان !
( یک یک دو دو هشت )
مثلِ اون کوهی که ، از دور سبزه ولی کُلی سیاهی و مور و ملخ تو خودش جا داده و پُر از زوزه ی گرگ و ناله ی کفتار ، از دور بهت لبخند میزنه !
اون از تو خون گریه میکنه و تو از دور سبز میبینی !
پس ببین ! یه سِری چیزا از دور سبزه ولی از تو قرمزه و سیاه ! یه وقتا دوری باعث میشه فقط لبخندمو ببینی و دردام غمگینت نکنه ! وگرنه من همین الانش ! همین الان …

آ ، همین الان قلبِ من تند میزنه ، اِسمِت که میاد
تو خودت شعری و آهنگِ منی !
آخ چقدر دلم گرفته تو کجایی که باهام حرف بزنی ؟ هان ؟؟
همین الان حالَتام عوض میشه ، بحثِت که میشه حَرَکاتَم عصبی !
تو خودت دینی و ایمون ! تو خدایی خودت اصل و نسبی !

عِه ، یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

عِه
یه دو روزم بذار من باشم اصلاً دردِسَرت
عِه
یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره

آاا ، تو تکمیلِ اون جمله که گفتم دوری باعث میشه فقط لبخندَم و ببینی ، باید بگم که واقعاً ، برای رسیدن به هدف و ساختنِ آینده ، بعضی وقتا راه ها بَدجوری ترسناک میشه و من ، ترجیح میدم جاهای خطرناک عزیزم و نَبَرَم !

آدم , وسطِ یه مُشت دزد و وحشی ، الماسِش و نمیذاره رو میز !
میدونی هرچی یه چیز مهم تر باشه , موندنِ پیشِش سخت تره !

( اوه اوه اوه ، اَه )
یِپ ، من از همه بُریدم از همه کُلاً
چپیدَم تو اتاقِ لامصبِ خودم
بَسَمه دوییدن از همه پُرم
به چشمَم همه آدما ، مسخره شدن
من خودم پُرِ مُعضلَم
ولی خب دارم مسئله تورَم
من خودم دوست ندارم
تو ساکِ باشگام یدونه اسلحه کُنَم
هِه ، خودم که مقصدَم بُن بَسته
خراب نمیکنم مقصدِ تورَم
هِه ، آره خودم خواستم تنها باشم
چون یکمی خستمه گُلم
خسته از این شب بیداریا
خسته از این کوفتِگیا
خسته از این زهرِماریا
بذار حالَم خوب شه بیا

آخه ، دوست ندارم فازِ بَد بِدَم
من و این طور ببینی
این میزِ بَد جاییه الان اصلاً , خوب نی
این دور بِشینی
ولی خب هر ازگاهی ام یه سَرَم به ما بزن
یه طرف اگه نبودِ تو باشه ، یه طرف جنازه من
هِه ، من بی تو یه شیرِ مریضَم و اَشک ، نمیشه نریزم
تو این مدت نبودنِ تو هرشب ، یه نیش به من میزد
یه سَرَم به ما بزن ، بذار تموم بشه تَوَهُماتَم
تو واسه من یه فرشته ی پاکی ، ولی خب منَم خداتَم

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

تهِ تابستون که میرسه ، حتی دلِ دریا میگیره ؛ از اون همه آرامش و گرما که قراره تبدیل بِشه به طوفان و سرما !
خُب دریا که من باشم ، ماهی های توش میشَن تیکه های قلبم و ماهی ها باید بدونن دریا همیشه دریاست حتی اگه تابستون باشه ، حتی اگه زمستون ، حتی اگه یه سِری از ماهیاش بمیرن !
دریا همیشه دریاست …

عِه ، دلِ من دریاییه ، تو بِزَن ماهیاش و زنده بُکُش ( زنده بُکُش ، زنده بُکُش )
بِزَن یه زخمِ دُرُشت
تو بِزَن مرجانِش و جِر بِده و بِنداز جلوش ( بِنداز جلوش )
تو دَرار مروارید از صدفِش و بِهم بده فحش
دلِ من زندون داره ، تو بِزَن میله هاش و خَم بُکُنِش
تو بِزَن نیش به من و بعد بُکُن عشق
یا اصلا چیزی نگو ، چِشات میگه حرف و خودش ( خودش )
طبیعیه بُخوریم من و تو ، چِشم !

عِه ، تنِ تو قفلی داره ، قفل به رو هر کی وا نَکُن
بیرون که میری خودت و ، خب اِنقَده زیبا نَکُن
قشنگیات مالِ منه ، چشم غره هات مالِ همه
دلم میخواد که تو تنگِ تو دل از دریا بِکَنه
بَدَنِت پاکه ، تو این پاکی و دست خورده نَکُن
تو تَنِت روح داره ، توش و پُرِ مُرده نَکُن
گرمای تو مالِ منه ، حرارتِ من برا تو
هنوز تو داری واسه من ، طراوتِ اولت و

همین خونه با تو بهشته ، بی تو پُرِ حسِ لجن و گوه
همین فردا نَه همین الان ، من همین الان میخوامِت ، عجله کن !
یِکَمَم به ما بِرِس که بَد شدیم تو این دردا پیر
یه سَرَم به ما بزن که شاید باشه فردا دیر

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن ، بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی ، حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم ، خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت ( دَردِسَرِت ، دَردِسَرِت … )

حالا همون کوهه که گفتم و می‌خوام بهش یِکم زوم تر نگاه کنی ، همون کوه و تو دلش و که بِکَنی به معدنِ طلا میرسی و هر چی تو تاریکی و تونِلِت بیشتر فُرو بِری ، طلاها بیشتر و هر چی شب تاریک تر باشه ، ستاره ها پُر نور تر میشَن !

میدونم که بزرگترین مشکلِ آدم ، ترس از تنهاییه !
امّا گنجی که دنبالش میگردی ، تو همون غاریه ‌که از رفتنِ توش میترسی !
پِع !
رو به روم راهِ شبِ ، پشتِ سَر ، درّه ی گرگ
رو لَبَم باز دوباره ، مُرد یه لبخندِ بزرگ
رو تَنَم زخمِ قمار ، تو سَرَم باد و هَوَس
میکِشَم با تو نفس ، تو بهشتَم با تو حتی تو قفس
اِ، رو تنِ شب بِنِویس ، شده با قطره ی خون !
تو بِزَن خط رویِ هیس ، تو بِکِش خط و نشون
رو همه شهر تو بریز ، نور و عشق از دل و جون !
بِزَن تو خطِ جنون ، تو بِزَن اصلا تو خاکی ولی خُب حَدُّ بدون !

عِه ، یه سَرَم به ما بزن بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

یه سَرَم به ما بزن بذار یه دو روزَم بَد بِگذَره
تو که میدونی وقتی هستی حالِ من بهتره
تو که میدونی هنوزَم خودَمَم دَر به دَرِت
یه دو روزَم بذار من باشم اصلا دَردِسَرِت

آدما کِی معنی پیدا میکُنَن !؟
روزی که بتونَن تو زندگیت مفید باشن !
من وقتایی که خوب باشم و هستم و وقتایی که نبودم ، بدون حتما نتونستم مفید باشم که نبودم !
یک یک دو دو هشت
تتل بِت !

User Comments

User Comments
 • ن
  نرگس ریحانی
  1
  5 ماه قبل
  reply

  سلطان خودتی شیر خرته 😈

 • M
  MOBIN69
  1
  5 ماه قبل
  reply

  سلطان همه چی عالی در حد پشم ریزون … فقط اگه امکانش هست متن موزیک هارو هم اضافه کنید .. مرسی که هستی .. طبیعت نگهت داره برامون

 • N
  Negin_tatality
  0
  5 ماه قبل
  reply

  سلطان عشقی به جون کل خاندانم سلطان شما اگه نباشی طبیعت هیچه شما باعث میشین طبیعت قدرت بگیره سلطان منی نفس منی زندگیمی از ۸ سالگی ایمانم به شماست ۸ ساله تمومه عشق شمارو دارم و قدرت میگیرم با شعر های زیبا و گنگتون

 • h
  hamidreza
  0
  5 ماه قبل
  reply

  پشمام ریخت داش امیر ایولااا

 • H
  Homayoon
  1
  5 ماه قبل
  reply

  این آهنگتو سلطان فرستادم برای همسرم که یک سال قهر بودیم و جدا زندگی میکردیم . امد بهم سر زد و آشتی کردیم . ممنونم ازت بزرگوار طلایه دار.امیدوارم بتونم یکروز جبران کنم. همایون از سوئد

 • d
  danyal tatality
  0
  5 ماه قبل
  reply

  عالی تر از همشه سلطان .از این به بعد همه انرزی مثبت ها واسه تو خرج میشه ……

 • ر
  رادوین عبادی
  2
  5 ماه قبل
  reply

  سلطان لطفا نسخه کارائوکه موزیکاتونو اینجا اپلود کنید

 • D
  Dani
  0
  5 ماه قبل
  reply

  چرا کاور آهنگ ها عوض میشه؟؟؟؟

  • d
   danyal
   0
   5 ماه قبل
   reply

   نه نمیشه که دادا

 • A
  Amir.Ch
  1
  5 ماه قبل
  reply

  به زودی رکورد کامنت یوتیوب رو زیر پست این موزیک میزنیم😈👊

 • M
  Masoud
  0
  5 ماه قبل
  reply

  عالییییی سلطان

ورود عضویت

ایمیلی که با آن در سایت عضو شدید را وارد کنید ,ما لینکی برای تغییر رمز عبور شما ارسال خواهیم کرد.اگر در اینباکس ایمیل ما را پیدا نکردید پوشه اسپم ایمیل خود را بررسی کنید